Tag

Tố chất trở thành thủ lĩnh

Browsing

Để quản lý, lãnh đạo một hệ thống và khiến họ nể phục không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi người lãnh đạo phải có năng lực – tố chất nhất định. Những tố chất này phải trải qua quá trình cọ xát từ đó rèn luyện nên ý chí, bản lĩnh của người lãnh đạo. Vậy những tố chất nào đánh giá một thủ lĩnh thành công và giúp họ có vị thế trên thị trường?