Tag

Lãnh đạo tài ba

Browsing

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra một nhà quản lý tài năng trong đám đông? Hãy nhìn vào một khung cảnh hỗn loạn, bạn sẽ thấy nhà quản lý tài năng chính là người nổi bật lên trên sự hỗn loạn và lập lại trật tự vốn có. Họ có những kỹ năng tuyệt vời mà bất cứ ai cũng cần phải học hỏi.