Tag

#DAOMINHCHAU #baihoctrongkinhdoanh

Browsing

Khách hàng tiềm năng hay còn gọi là thị trường tiềm năng, là nhóm khách hàng mà người bán hàng cần hướng tới. Họ phải là người có nhu cầu về sản phẩm mà bạn đang bán và phải có khả năng chi trả cho sản phẩm ấy. Khách hàng tiềm năng chính là những người thực sự đem lại doanh thu lâu dài cho bạn. Vậy làm thế nào để xác định đối tượng khách hàng tiềm năng để bán hàng?